Áhrif: Defense (P2)

Áætlanir: Fast vörn (p2)

Þessi hluti er í smíðum á meðan verið uppfærð til að fela ný gögn 2012. Við reiknum með að hafa á áhrifum kafla lokið í lok janúar.

Áhrif á Fast Defense (P2) Market

Möguleiki Annual Hreinar tekjur af markaðshlutdeild

Fast Freight: Áætluð MARKET SAMANTEKT
 
 
Market Sharetekjur ShareskipSP TekjurSP ExpenseSP Hreinar tekjurHagnaður / Vessel
1% Share1,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
2% Share2,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
3% Share3,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
4% Share5,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
5% Share6,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

Áætlaðar Rekstrarreikningur

Fast Freight: Áætluð REKSTRARREIKNINGUR
 
 
# Báta vettvangi3061115213384
Market Share0.04%0.07%0.13%0.24%0.42%
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Sala48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
Rekstrarkostnaður-22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531
Framlegð26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
Afskriftir-777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389
G & A-4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306
Vaxtatekjur164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
Vaxtagjöld-2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000
Pretax Tekjur18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
Tekjur Skattar-5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422
Hreinar tekjur12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Afskriftir777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Vaxtatekjur-164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254
Vaxtagjöld2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
Tekjur Skattar5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
Hreinar tekjur21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

Áætlaðar Efnahagsreikningur

Fast Freight: Áætluð REIKNINGSSKILADAGS
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
EIGNIR
Núverandi eignir
Athuga / Sparisjóður8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
Viðskiptakröfur481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
Skrá91,000185,000348,000643,0001,157,000
Aðrir veltufjármunir25,00025,00025,00025,00025,000
Veltufjármunir8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
Varanlegir rekstrarfjármunir
Kostnaður91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd Depr-777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722
Hrein Varanlegir rekstrarfjármunir90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
EIGNIR99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
Skuldir og eigið fé
Skuldir
Núverandi skuldir
Viðskiptaskuldir220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
Aðrar skammtímaskuldir50,00050,00050,00050,00050,000
Skammtímaskuldir samtals270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
Langtímaskulda81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
Skuldir samtals81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
Eigið fé
Common Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Viðbótarupplýsingar Innborgað hlutafé4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Óráðstafað eigið fé12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
Eigið fé17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
Skuldir og eigið fé99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

Áætlaðar Cash Flow

Fast Freight: áætlað sjóðstreymi
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
REKSTRARHREYFINGAR
Hreinar tekjur12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Leiðréttingar að samræma Hagnaður
að handbært fé frá rekstri:
Breyting á:
Viðskiptakröfur-481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442
Viðskiptaskuldir220,325232,149417,612789,8111,422,368
Aðrir veltufjármunir-25,000----
Afskriftir777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Skrá-91,000-94,000-163,000-295,000-514,000
Aðrar skuldir50,000----
Handbært fé frá rekstri13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
FJÁRFESTINGARHREYFINGAR
búnaður-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
Handbært fé frá Fjárfestingarhreyfingar-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR
LTD Lántaka90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
LTD Paydowns-9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000
Eigið Framlög5,000,0003,000,0002,000,000--
Arðgreiðslur-----
Handbært fé frá fjármögnun86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
Handbært hækkun tímabili8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
Handbært fé í upphafi tímabils-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
Handbært fé í lok tímabils8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

Yfirlit