Áhrif: The Academy

Áætlanir: The Academy

Áhrif á staðnum Academy of Maritime Markets Flight

Möguleiki Annual Hreinar tekjur af markaðshlutdeild

Forsendur
 
 
 
 
 
Ár 1Ár 2Ár 3Ár 4Ár 5
Hafnir26140313475579
Bátar (4 / Port)1035611,2511,9002,315
Flugmenn2581,4023,1264,7505,787
Flugmenn / ársfjórðungi653517821,1881,447
Kennslustofum11368
Kennarar1491417

Áætlaðar Rekstrarreikningur

ACADEMY OF sjó flug: ráð REKSTRARREIKNINGUR
 
# Nemenda2581,4023,1264,7505,787
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Sala5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
Rekstrarkostnaður-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
Framlegð5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
Afskriftir-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
G & A-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
Vaxtatekjur149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
Vaxtagjöld-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
Pretax Tekjur4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
Tekjur Skattar-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
Hreinar tekjur2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Afskriftir30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Vaxtatekjur-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
Vaxtagjöld108,675320,250525,875717,150892,675
Tekjur Skattar1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
Hreinar tekjur4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

Áætlaðar Efnahagsreikningur

ACADEMY OF sjó flug: ráð EFNAHAGUR
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
EIGNIR
Núverandi eignir
Athuga / Sparisjóður7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
Viðskiptakröfur53,411290,227647,167983,3251,197,973
Skrá3,4507,10011,15015,20019,650
Aðrir veltufjármunir25,00025,00025,00025,00025,000
Veltufjármunir7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
Varanlegir rekstrarfjármunir
Kostnaður3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd Depr-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
Hrein Varanlegir rekstrarfjármunir3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
EIGNIR10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
Skuldir og eigið fé
Skuldir
Núverandi skuldir
Viðskiptaskuldir2,06410,07022,51934,47741,958
Aðrar skammtímaskuldir50,00050,00050,00050,00050,000
Skammtímaskuldir samtals52,06460,07072,51984,47791,958
Langtímaskulda3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
Skuldir samtals3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
Eigið fé
Common Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Viðbótarupplýsingar Innborgað hlutafé4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Óráðstafað eigið fé2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
Eigið fé7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
Skuldir og eigið fé10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

Áætlaðar Cash Flow

ACADEMY OF sjó flug: ráð SJÓÐSTREYMI
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
REKSTRARHREYFINGAR
Hreinar tekjur2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Leiðréttingar að samræma Hagnaður
að handbært fé frá rekstri:
Breyting á:
Viðskiptakröfur-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
Viðskiptaskuldir2,0648,00612,44911,9577,481
Aðrir veltufjármunir-25,000----
Afskriftir30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Skrá-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
Aðrar skuldir50,000----
Handbært fé frá rekstri2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
FJÁRFESTINGARHREYFINGAR
búnaður-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Handbært fé frá Fjárfestingarhreyfingar-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR
LTD Lántaka3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
LTD Paydowns-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
Eigið Framlög5,000,0003,000,0002,000,000--
Arðgreiðslur-----
Handbært fé frá fjármögnun8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
Handbært hækkun tímabili7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
Handbært fé í upphafi tímabils-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
Handbært fé í lok tímabils7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

Yfirlit